top of page

GRUPA TEATRU TAŃCA  

pierwiastek z XXX

Grupa Teatru Tańca „Pierwiastek z XXX” działa przy Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży, a powstała przy XXX LO w Krakowie z inicjatywy Wojciecha Dawida Terechowicza i Aleksandra Kopańskiego. Grupa składa się z 19 młodych tancerzy będących uczniami XXXLO i innowacji taneczno-teatralnej. Celem powołania grupy było stworzenie przestrzeni dla najbardziej aktywnych uczniów do działania w ramach formuły teatru tańca. Poszukujemy takich środków wyrazu które najdobitniej łączą taniec, ruch, wyraz aktorski. W przekonaniu inicjatora Wojciecha D. Terechowicza właśnie takie środki są najpełniejszym nośnikiem idei poszukiwania na scenie odpowiedzi kim jest człowiek, bohater sceniczny, kim jest wreszcie artysta sceny i dlaczego ma prawo mówić do innych ludzi o sprawach dla nich kluczowych posługując się materią sztuki.

Młodzi tancerze podczas pracy w zespole odbywają szereg ćwiczeń warsztatowych z zakresu zadań aktorskich, techniki tańca współczesnego.

Mamy nadzieję, że inicjatywa będzie się rozwijała i z czasem emanowała swoim stylem i ideami na środowisko młodej sztuki w Krakowie.

SPEKTAKL „ HOMOANGELICUS” to rzecz o człowieku i „bycie anielskim”. Opowieść o bytach równoległych, z których jeden- posłaniec Boga towarzyszy drugiemu – stworzonemu na obraz Boga człowiekowi.

Tytuł spektaklu odnosi się bezpośrednio do człowieka grającego na scenie anioła, do tancerza i aktora, którzy posługując się „ludzkimi” możliwościami i wyobraźnią próbują opowiedzieć historię złożoną z 15 obrazów dotyczącą relacji bytów - relacji, która nigdy nie będzie jednoznaczna, określona i pojęta przez ludzki rozum. W naszej inscenizacji pokazujemy że człowiek jest tak samo mocno pod wpływem siły dobra jak i zła. Jest „białym” pryzmatem odbijającym światło bytów dobrych i złych. Ten rodzaj ubezwłasnowolnienia człowieka ma dać nam pole do refleksji czym jest wolna wola i czy my – już w życiu realnym – umiemy z niej korzystać i czy korzystamy.  Historia człowieka przedstawiona w spektaklu służy do pokazania wpływu anioła na życie człowieka – jest to tylko interpretacja sceniczna, a nie rozważanie w oparciu o wiedzę zawartą w publikacjach angelologicznych. Tłem i komentarzem do zdarzeń są teksty poezji biblijnej i literatury pięknej.

Premiera: 1,2 kwietnia 2017r Scena Tańca Współczesnego przy Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży

HOMOANGELICUS -pierwszy spektakl grupy

premiera 1,2 kwietnia 

zdjęcia Julita Haręzga
projekt Rafał Matusiak
Szymon
Sabina
Sonia
Rozalia
Rafał
Weronika
Kacper
Magda
Marcelina
Masza
Natalia
Julita
Dawid
Dobrochna
Daria
Gabryśka
Ala
Weronika
Ania
baby ludzie
biali
czarni
chłopy ludzie
cysia kolcz
buszta rafal
dziewuchy

Aleksander Kopański

Tancerz, choreograf, aktor. Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej. Przez 10 lat trenował wyczynowo akrobatykę zdobywając sportową klasę mistrzowską. Posiada dyplom tancerza zawodowego, przyznawany przez Związek Artystów Scen Polskich, oficjalnie honorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przez ponad siedem sezonów tancerz Śląskiego Teatru Tańca w Bytomiu (jednego z pierwszych obok Poznania teatrów tańca współczesnego w Polsce). Jego debiut sceniczny miał miejsce w Indiach. Od tamtego czasu występował z teatrem w Kanadzie, Chinach, Wielkiej Brytanii, oraz krajach całej Europy. Prowadził zajęcia z body conditioning oraz z tańca współczesnego w ramach Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego i Festiwalu Sztuki Tanecznej w Bytomiu.

Aktualnie współpracuje z Teatrem Słowackiego, Teatrem Polskim w Bielsku-Białej, Teatrem KTO i Operą Krakowską. Twórca ruchu scenicznego do spektaklu „Skóra pomarańczowa” w teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie oraz spektakli „Proces” wg Kafki i „Ferdydurke” w Teatrze Hothaus w Krakowie. Został wymieniony w wydarzeniach sezonu pisma Teatr Najlepszy, Najlepsza, Najlepsze - w kategorii najlepsza choreografia za ruch sceniczny do spektaklu "Dzieje upadków" wg powieści "Kuzynka Bietka" Honoriusza Balzaca w reżyserii Małgorzaty Warsickiej.

Jest kierownikiem artystycznym innowacji taneczno-teatralnej w XXX liceum w Krakowie. Uczy tańca współczesnego. Jego wychowankowie studiują na wyższych uczelniach tanecznych w Polsce i w Europie. Tworzy własne spektakle autorskie. Systematycznie prowadzi warsztaty z tańca współczesnego w całej Polsce.

Wojciech Dawid Terechowicz

Śpiewak, aktor, reżyser, retor, nauczyciel sztuki aktorskiej, instruktor dramy stosowanej. Praktykę zawodową prowadzi już od 23 lat. Absolwent Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od ukończenia szkoły pracował jako aktor lalkarz, aktor dramatyczny, aktor musicalowy, śpiewak klasyczny oraz pedagog. Jako solista preferuje muzykę baroku i klasycyzmu, ale też repertuar pieśniarski późniejszych epok. W swojej pracy dydaktycznej zrealizował wiele projektów teatralnych. Teatr Hothaus, którego jest dyrektorem, w ciągu ośmiu lat działalności wystawił ponad 60 premier. Jako pedagog opracowuje własne techniki szkolenia aktora, sprawdzając je na tworzonych przez siebie zespołach aktorskich. To co wyznacza jego szlaki artystyczne i pedagogiczne, to eksperyment w dziedzinie sztuki scenicznej.

bottom of page