top of page

O NAS

Fundacja HOTHAUS została powołana do życia jako naturalna konsekwencja długoletniej pracy jej fundatora – Wojciecha Terechowicza –  aktora, śpiewaka,  pedagoga sztuki scenicznej, reżysera i instruktora dramy. W ciągu ponad dwudziestu lat swojej pracy z człowiekiem na gruncie sztuk scenicznych (choć nie tylko takich), Terechowicz dostrzegł korzyści, jakie czerpie człowiek z szeroko rozumianych działań artystycznych. Dlatego też misją fundacji stało się promowanie i prowadzenie edukacji artystycznej we wszystkich możliwych kierunkach umożliwiających twórczy rozwój człowieka.

Bezpośrednie działanie artystyczne wymaga od działającego czasu, poświęcenia, pracy i cierpliwości – nie jest to więc zadanie łatwe. Stopniowo odkrywając swój potencjał twórczy na gruncie sztuki, człowiek zmaga się również ze swoimi ograniczeniami, które uwidaczniają się w toku realizowanych zadań. Identyfikacja tych ograniczeń jest jedyną drogą do wypracowania metod na ich pokonywanie. Ograniczenia – podobnie jak i predyspozycje – konstytuują prawdę o każdym człowieku prowadząc do odnalezienia własnej tożsamości. W Fundacji HOTHAUS tak właśnie rozumie się podstawową funkcję edukacji artystycznej: jest to odkrywanie prawdy o sobie, o innych i o świecie, który nas otacza. Fundacja dba, aby każde podejmowane przez nią działanie było zgodne z tym opisem.

 

Fundacja HOTHAUS została założona w 2010 roku. W krótkim czasie udało nam się zrealizować ponad 60 spektakli oraz wiele projektów promujących edukację artystyczną. Naszym zadaniem jest rozwijać potencjał tówrczy i udostępniać metody odkrywania jego głębi u osób w każdym wieku i w każdej sytuacji.

 

Tworzymy cieplarnianą przestrzeń dla osób, które pragną rozwijać się za pośrednictwem działań artystycznych skupionych wokół teatru. Naszym priorytetem jest budzenie w człowieku mocy twórczych, które zapewniają dobrą jakość życia. Wykorzystujemy do tego techniki odnoszące się bezpośrednio do głosu, ruchu, emocjonalności i wyobraźni człowieka oraz jego naturalnej predyspozycji do zmiany ról. Chcemy aby to co robimy z ludźmi miało przełożenie na ich  życie prywatne oraz zawodowe. Dlatego rozwijamy umiejętności interpersonalne, uwrażliwiamy na potrzeby swoje oraz innych, pozwalamy nabrać siły, niezbędnej do zmagania się z rutyną dnia powszedniego oraz dystansu wobec siebie i otoczenia. Swoje cele realizujemy pracując z dziećmi, ich rodzicami, młodzieżą, studentami,  seniorami, osobami chorującymi psychicznie. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez zawodowych artystów związanych z Fundacją HOTHAUS. Ponadto organizujemy jedyny w Polsce Survival Teatralny, happeningi, akcje typu performance, koncerty, wieczory poezji, wieczory filmowe, warsztaty teatralne dla grup zorganizowanych czy spektakle teatralne .  Sztandarowe działania Fundacji to Drama Stosowana dla różnych grup wiekowych,  Teatr Rodzinny, Teatralne Studio Młodzieżowe, Grupy wsparcia twórczego, Grupy Treningu Ciała.

HOT  H  AUS – emanujemy ciepłem piękna i sztuki na zewnątrz. 

STATUT

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI HOTHAUS

 

PREZES

WOJCIECH DAWID TERECHOWICZ

śpiewak, reżyser, aktor, pedagog sztuki sceniczej, instr. dramy

ZARZĄD

ŻANETA GROBORZ - MAZANEK

śpiewaczka, pedagog śpiewu, historyk sztuki

ZARZĄD

ALEKSANDER KOPAŃSKI

 

tancerz, choreograf, pedagog tańca i ruchu,  aktor

PORTFOLIO

PORTFOLIO ZAWIERA REALIZACJE W LATACH 2004 - 2012

 

bottom of page